Wypełniony dziennik praktyk gastronomicznych

Pobierz

Stacje Sanitarno-Epidemiologicznych .. § 4 PWSZ w Głogowie kieruje na praktyk ę nast ępuj ącego studenta, ze wskazaniem celu odbywania praktyki: L.p.. Program praktyk uważam za zrealizowany i oceniam przygotowanie praktyczne do zawodu w tym zakresie pozytywnie.. Rzeszów.. poż., ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-epidemiologiczne w zakładzie gastronomicznym.. Joanna Janowska.1.. Musze wypełnic 20 dni różnymi tematami.Uwagę zwraca równierz fakt, iż w szybkim czasie zapoznał się z zasadami i przepisami obowiązującymi w naszym biurze.. Transport w obsłudze podróżnych 6.. Praktykant zobowiązany jest do: 1) odbycia praktyk zgodnie z .. 3.- wypełniony dzienniczek praktyk, - sprawozdanie z praktyk, - kartę weryfikacji efektów uczenia się wypełnioną przez opiekuna w miejscu praktyk (w załączeniu), - pozytywną ocenę praktyki wystawioną przez zakład pracy.. Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnym.. 3.siema.. Ocena końcowa : bardzo dobry ; 5. i git ;p.. Dokumenty należy złożyć: studenci studiów stacjonarnych w ciągu 7 dni od zakończenia praktyki,wypełniony Dziennik Praktyk i podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki w zakładzie; .. Zakłady gastronomiczne.. Ewa Rozmarynowicz, Joanna Traczyk.. Charakterystykę bazy surowcowej.. Ogólną charakterystykę zakładu.. Zaliczenie praktyki przez Uczelnię następuje po: przedłożeniu przez studenta dziennika praktyk, potwierdzonego pieczątką instytucji oraz pieczątką i podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której .praktyk ę - Dyrektor, b ądź te ż osoby przez nie upowa żnione, wymienione w niniejszej umowie..

wypełniony dzienniczek praktyk gastronomia.

Powinien on mieć minimum: ęć100 stron w przypadku zaj praktycznych odbywanych przez uczniów zasadniczejMiejsce odbywania praktyki: obiekt hotelarski I.. Przepisy bhp, ochrony p. ul. Niepodległości 1, 72-100 GoleniówWzór dokumentu dziennika praktyki zawodowej powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko praktykanta - nazwę szkoły, kierunek, semestr i rok studiów; miejsce praktyk oraz imię i nazwisko opiekuna praktyk.3.. Turystyka biznesowa .. Obowiązki praktykanta zostały określone w §7 Regulaminu zawodowych praktyk studenckich SGTiR.. Aby pobrać plik, skopiuj CAŁY link i wklej w pole adresu przeglądarki: praktyk - wzor.docx (12.74 KB) dziennik praktyk - wzor.pdf (116.59 KB) strona tytulowa - wzor - Kopia - Kopia.docx (10.75 KB)Dziennik praktyk jest dokumentem, dlatego należy go wypełniać w sposób staranny i czytelny.. d) Wspólnie ze studentem ustala ramowy plan pracy studenta i akceptuje jego zapis w dzienniku praktyki najpóźniej w 3 dniu praktyki.. Maszewska 6, 72-100 Goleniów tel./fax 91 sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00 ul. Maszewska 6 .. Nazwisko i imi ę Czas trwania praktyki Termin praktyki Podstawa odbywania praktyki 1 Skierowanie naJeśli kto sposiada wypełniony dziennik praktyk ( w ramach szkoły czyli przed uzyskaniem dyplomu) to będe wdzięczna za skan poziom156 Dołączył: 06 Lis 2012Plik PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH.doc na koncie użytkownika elme • folder PRAKTYKI SZKOLNE • Data dodania: 16 sty 2013PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA ZAWODU - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - 343404 NR PROGRAMU: ZSP1/T-V-tżu-12/13 12.1..

Ocena praktyk studenckich.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje zawarte w dokumentacji muszą być .. Musze miec 160 godzin czyli po 8 godzin dziennie daje 20 dni.. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie gastronomicznym.. Dietetyka w turystyce i rekreacji 4.. Organizacją praktyk zawodowych w jednostce organizacyjnej zajmuje się dziekan, który wprowadza ocenę z praktyki zawodowej do elektronicznego protokołu zaliczeń.. zgodne z prawdą, tj. np. oceniane efekty kształcenia, zakres obowiązków wykonywanych w trakcie pracy, podpisy i pieczątki pracodawców/ zwierzchników.Podczas 3 tygodniowej praktyki zajmowałam się m.in.: - wprowadzaniem danych do systemów informatycznych, - sporządzaniem dokumentacji, - obsługą poczty wychodzącej i przychodzącej, - obsługą ksero - segregacją dokumentów, - weryfikacją dokumentów pod względem merytorycznym, - selekcją dokumentów, - dbaniem o przestrzeń biurową, - odbieraniem i przełączaniem rozmów telefonicznych, - tworzeniem zestawień i raportów, - pomocą w bieżących zadaniach pracowników.technik żywienia i usług gastronomicznych • praktyka zawodowa - od 2014 roku • pliki użytkownika jrataj przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • dzienniczek hiszpania zywienie.pdf, 2019 03 jak prowadzić zeszyt praktyki kucharz.pdf1.Dziennik praktyk kierunkowej (uzupełniany codziennie lub w cyklu tygodniowym - załącznik nr 4) 2..

Ocena praktyki studenckiej.

Proszę czekać.c) Aktywizuje studenta do praktycznej weryfikacji Widzy i umiejętności w kreatywnym planowaniu lekcji.. Zakres materiału praktyki zawodowej: 1. e) Omawia ze studentem oraz z NA jakość realizacji poszczególnych zadań praktyki.wypełniony dziennik praktyk - na blogu dowiesz się, co się dzieje - wypełniony dziennik praktykOrganizacja hotelarstwa i gastronomii 3.. Stosowanie zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy związanych z organizacją usług dodatkowych oraz w dziale służby pięter i gastronomii hotelowej.. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę z przyporządkowaną odpowiednią liczbą punktów ECTS.. Czynnościowy schemat technologiczny wybranych potraw lub grup potraw (żywienie .Wystarczy tylko wedle zaleceń wypełnić wszystkie rubryki.. Edyta Maścidło-Sączawa.. Nabycie umiejętności związanych z planowaniem i wykonywaniem usług gastronomicznych.. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń potrafi: Treści kształcenia: BHP(4)1. dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życiaBazaMenJAK NALEŻY PROWADZIĆ DZIENNICZEK PRAKTYK: Poniższy przykład dotyczy zajęć praktycznych, praktyki zawodowej oraz praktycznej nauki zawodu..

Cele praktyki zawodowej: 1.

Struktura organizacyjna i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym.. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt