Sprawdzian kompetencji językowych do liceum 2021

Pobierz

Zwolnieni z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych będą: uczniowie klasy 8 dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 35, uczniowie klasy wstępnej XVII Liceum Ogólnokształcącego,Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w roku szkolnym 2021/2022 Wnoisek_o_przystapienie_do_sprawdzianu_kompetencji_jezykowych.pdf Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych I termin do17 czerwca 2021 r.; II termin do 9 lipca 2021 r.; 6Sprawdzian kompetencji językowych (do­ty­czy kan­dy­da­tów(-ek) do klasy dwujęzycznej) 17 czerwca 2021r.. Wynik SKJ został przez system przeliczony na punkt rekrutacyjny.. X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.. A. Mickiewicza w Piastowie, ul. 11 Listopada 2A i przeprowadzany jest jedynie w formie pisemnej.. do 17 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału .Więcej informacji na temat sprawdzianu będzie można uzyskać 12 maja 2021 roku podczas warsztatów zaplanowanych w godzinach 16.00-17.30 pod linkiem: KLIKNIJ TUTAJ.. Sprawdzian PobierzNa sprawdzian kompetencji językowych mogą przybyć jedynie osoby zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.. 2 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych..

Sprawdzian kompetencji językowych.

O tym, którego dnia dokładnie odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych w interesującej cię szkole, decyduje dyrektor placówki.. Do testu przystępują wyłącznie kandydaci, którzy nie brali udziału w teście we wcześniejszych terminach.. REKRUTACJA 2021/2022.. Szanowne Kandydatki i Szanowni Kandydaci, Wyniki punktowe Sprawdzianu Kompetencji Językowych zostały wprowadzone do systemu Nabór Pomorze.. Między 17 a 31 maja należy wypełnić i złożyć wniosek w systemie rekrutacji.. W zależności od aktualnej sytuacji pandemicznej sprawdzian przeprowadzony zostanie w szkole lub zdalnie online.wspólne sprawdziany kompetencji językowych dla danego języka: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem kompetencji dla danego języka do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział, który zostałdo klasy wstępnej - 09 czerwca 2021 r. godzina 16.00 : 5: Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).. od 25 czerwca 2021. do .IX Liceum Ogólnokształcące - REKRUTACJA 2021/2022.. Strona główna.. Ze względów organizacyjnych prosimy uczniów: których nazwiska rozpoczynają się od litery A do M o przybycie do szkoły na egzamin od strony podwórka o godzinie 15.15,Przykładowe sprawdziany kompetencji językowych..

Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się w VIII LO im.

Prosimy nie zapomnieć wziąć ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.. E-mail: .. Gdańsk, 80-451.Informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do naszej szkoły odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. stacjonarnie.. Termin sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas dwujęzycznych z językiem angielskim: 8 czerwca o godz. 1500 Ze sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego zwolnieni są uczniowie posiadający certyfikat B2 First (First Certificate in English) lub laureaci i finaliściPoniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: dla uczniów po szkole gimnazjalnej - link dla uczniów po szkole podstawowej link.. Zobacz wpisy.. Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego dla osób które z przyczyn losowych nie mogły .Sprawdzian kompetencji językowych.. Test badający predyspozycje i umiejętności z języka angielskiego dla kandydatów do klasy pierwszej dwujęzycznej ponadpodstawowej.6 sierpnia 2021. godz. 12.00.. Plan lekcji 10 maja.Kandydatom do klasy dwujęzycznej matematyczno-przyrodniczej przypominamy, że w oddziale obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, który odbędzie się 8 czerwca o godz. 15.30..

Termin sprawdzianu kompetencji językowych: 8 czerwca 2021 r, godz. 10.00.

ul. Kościuszki 8b.. UWAGA kandydaci i kandydatki do klasy dwujęzyczne!. Adama Asnyka w Łodzi, ul.Test kompetencji do klasy dwujęzycznej: Informujemy, że test kompetencji (do klasy dwujęzycznej) odbędzie się 6.08.2021 o godzinie 10.00.. 33-100 Tarnów.. 30 czerwca 2021.. Zgłoszenie na sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych.Home | XXXV LICEUM z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.. Poprzedni wpis: Dla maturzystów.Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się 7 czerwca 2021. godz. 9:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynjaącym się na litery od A do M godz. 13:30 - kandydaci z nazwiskiem zaczynającym się na litery od N do Å»Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów klas pierwszych do XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni na rok szkolny 2021/2022 .. Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.Zgłoszenie na sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych .. Barbara Gulcz.Sprawdzian odbędzie się na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.. Podziel się: Wyślij email do znajomego.. BOLESŁAWA PRUSA.. Czytaj więcej!. Niższe wartości oznaczają, że SKJ nie został zaliczony.Przypominamy, że kandydaci do grupy dwujęzycznej w klasie 1d (profil biologiczno - chemiczny) muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w poniższych terminach: I termin 7 czerwca 2021 godz. 15.00 lub II termin 2 lipca 2021 godz. 15.00.Sprawdzian kompetencji językowych..

W 2021 r. sprawdziany kompetencji językowych odbędą się między 1 a 14 czerwca.

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji 2021-2022.pdf Sprawdzian kompetencji językowych .Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego: 8 czerwca 2021.. Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem francuskim.. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu Sprawdzian Kompetencji Językowych READING (para.. w pierwszym terminie.. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku.. ul. Mickiewicza 16.. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych (j.niemiecki) z dnia 10 czerwca 2021.. Czytaj więcej!. Hetmana Jana Tarnowskiego.. Terminy rekrutacji 2021/2022.. otwiera się w nowym oknie.. Publikacja: 25.06.2021r., godz. 7:35 UWAGA Informacja dla kandydatów do IX Liceum Ogólnokształcącego.07 czerwca 2021 r. godz. 14.00 - I termin - sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych - dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO, do 17 czerwca 2021 r.Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych, dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu.. Sprawdzian kompetencji językowych.. Pozytywny wynik SKJ to wartość minimum 0,50.. Szanowni Rodzice, Drodzy Kandydaci, zapraszamy na sprawdzian kompetencji z języka angielskiego w dniu 7.06.2021: Czytaj więcej.. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 17 czerwca 2020 godz.10.00.. Dyrekcja I LO Kandydaci do klasy dwujęzycznej, przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych w rekrutacji uzupełniającej, proszeni są o przesłanie DEKLARACJI Kandydata najpóźniej do dnia 04.08.2021 (środa) na adres .Liceum Ogólnokształcące nr V im.. Pamiętaj, że wniosek trzeba .Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych 2021.. Podziel się: Wyślij email do znajomego.. otwiera się w nowym oknie.. od godz. 9.00: po­da­nie do pu­blicz­nej wia­do­mo­ści wy­ni­ków spraw­dzianu kompetencji ję­zy­ko­wych: od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r: Zło­że­nie wnio­sku o przy­ję­cie do szkoły wraz z do­ku­men .II Liceum Ogólnokształcące im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt