Wd-40 company limited karta charakterystyki

Pobierz

2003/ 24.06.2004 Strona 2 z 7 WD-40 aerozol 3. : +49 6172 677 450 Fax: +49 6172 677 499 Homepage: WD-40 Company Europarc du .Preparaty WD-40 Penetrant do produkt przeznaczony do czyszczenia i poluzowania zapieczonych oraz zardzewiałych połączeń.. Wyeliminowa ć źródła ciepła i źródła zapłonu.. z o.o., 41-200 Sosnowiec, ul. Schonów 3 tel.. z o.o. 41-200 Sosnowiec ul. Schonów 3 Data aktualizacji: 31.03.2010 Strona 1/7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1.. Producent: WD-40 Company Limited PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, Wielka Brytania tel.. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA .. : +44 (0) Fax: +44 (0) E-Mail: Homepage: AEROSOL 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności: Przechowywa ć w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych pojemnikach.. : fax: Dystrybutor: Amtra Sp.. Producent: WD-40 Company Limited PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, Wielka Brytania tel .1.3.1 Producent: WD-40 Company Limited 1.3.1Dystrybutor: AMTRA Sp.. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Xn - substancja szkodliwa Zagrożenie dla zdrowia Wdychanie:może działać narkotyczne, powodować bóle i/lub zawroty głowy, nudności i podrażnienie górnych dróg oddechowych,- produkt jest skrajnie łatwopalnym preparatem w sprayu - pary produktu mogą tworzyć palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem - zagroŜenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku - w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy 2.2 ZagroŜenia dla zdrowia człowieka:KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt