Czym zaczyna sie antygona

Pobierz

Mówi, że oddanie czci i obrońcy, i najeźdźcy są złe.. Utwór kończy się na tym, że Antygona popełnia samobójstwo wieszając się w grocie, w .Antygona zostaje pojmana i przy­pro­wa­dzo­na przed ob­li­cze Kre­ona.. Podoba się?. Postawę Antygony dobitnie wyrażają jej słowa: "współkochać przyszłam, nie współnienawidzić".. Antygona po tym, jak pochowała jednego ze swoich braci, którego uznano za zdrajcę, zostaje skazana na śmierć, ponieważ zrobiła to wbrew woli władcy.Kreon zostaje sam.. Ko­bie­ta po­now­nie pró­bo­wa­ła po­grze­bać cia­ło bra­ta.. Antygona nie boi się śmierci, bo wie, że i tak kiedyś ona nastąpi.. Antygona odpowiada, że wśród zmarłych inne panują prawa, i trudno nienawiść przenosić na zmarłych "Współkochać przyszła, nie współnienawidzić", mówi.. Motywacją do złamania zakazu była jej miłość do brata - dobre, szlachetne uczucie.. "Antygona" przedstawia późniejsze losy córki Edypa.. Dowody wydają się być jednak niepodważalne.Czczony był za życia, jak i po śmierci.. Tragedia rozpoczyna się w momencie, gdy władzę w Tebach obejmuje Kreon.. Antygona opowiada o konflikcie tytułowej bohaterki z jej wujem, Kreonem, władcą Teb.. Akcja dramatu oparta jest na fatum krążącym nad rodem Labdakidów.. Ten sam mit został przez Sofoklesa wykorzystany w dramatach Król Edyp i Edyp w Kolonie.Apr 14, 2021Akcja Antygony rozgrywa się w ciągu jednego dnia przed pałacem królewskim w Tebach, a rozpoczyna przed świtem.. Nikt nie pozwoliłby sobie na tolerowanie takiej smarkuli, która nie tylko, że nie szanuje starszego, wuja i króla w jednej osobie, ale na dodatek jest na tyle bezczelna, żeby atakować go.Antygona poszła razem z nim, by otoczyć go opieką, poświęciła własną młodość i zdrowie dla ojca.. Antygona (siostra Eteoklesa i Polinejkesa) żali się swojej młodszej siostrze Ismenie z powodu nieszczęść, jakie spadają na ich ród.. Gdzieś na bezludnym zamknę ją pustkowiu.. Akcja dramatu "Antygona" rozgrywa się w Tebach, po śmierci synów Edypa - Polinika i Etokla, którzy zginęli w bratobójczej walce i po objęciu rządów przez Kreona.. Przyprowadzona Ismena próbuje wziąć na siebie część winy, ale Antygona nie pozwala jej na to.Inspiracją do napisania Antygony jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.. Kreon, choć władca, traci najbliższych i zostaje sam z poczuciem winy.Antygona jest - tak można przypuszczać - nastolatką a Kreon to mężczyzna w sile wieku (czyli ma jakieś 40 kilka lat).. An­ty­go­na na­wet nie pró­bu­je się bro­nić, od razu przy­zna­je się do za­rzu­ca­ne­go czy­nu.Antygona - rzecz o wierności i kompromisach.. Je­den ze straż­ni­ków do­strzegł ją, gdy w pia­sko­wym pyle skra­pia­ła zwło­ki mle­kiem, wi­nem i oli­wą.. Wskazuje ją jako winowajczynię oraz oskarża o złamanie nakazu Kreona.. Z miłości do brata chce go pogrzebać mimo zakazu Kreona.Antygona Antygona jest jedną z zachowanych tragedii Sofoklesa.. Inspiracją do napisania dramatu jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.. Nowy król wydaje zakaz pogrzebania zwłok Polinejklesa, uznając go za zdrajcę narodu.Wszystkie inne argumenty świadczą jednak na korzyść Antygony.. "Antygona" to antyczny dramat, napisany przez Sofoklesa.. Dowodzi³a, ¿e prawa ustanowione przez bogów .Today Wbrew wszelkim zakazom postanowi³a uczciæ brata pogrzebem, a tym samym z³ama³a stanowione przez Kreona prawa.. Język polski.Na scenie pojawia się strażnik wraz z Antygoną.. Kreon zarzuca jej pychę i butę.. Utwór ukazuje tragiczny konflikt wartości niezdolnych do współistnienia.. poleca 85 %.. Jakie były przyczyny i okoliczności popełnienia samobójstwa przez Antygonę?. Nikt bowiem nie spodziewał się, że dwaj synowie zmarłego króla zginął.Antygona powiesiła się na własnej chuście w grocie, która miała posłużyć za jej grobowiec.. W utworze ukazany jest też konflikt praw boskich i ludzkich.. Odważna i bezkompromisowa, za najważniejsze uznaje prawa boskie.odpowiedział (a) 07.01.2010 o 17:02: Antygona rozpoczyna się, kiedy tytułowa bohaterka grzebie zwłoki swojego brata Polinejkesa, który zginął w bratobójczej walce z Eteoklesem.. Każdy na jego miejscu zareagowałby tak samo.. Antygona zaś wyrasta na prawdziwą bohaterkę, kochającą siostrę, kobietę odważną i zdecydowaną pomimo tak młodego wieku.. Za wyborem Antygony stoją prawa boskie, które nakazują grzebać zmarłych.2.Antygona" Sofoklesa zachowuje zasady trzech jedności: -jedność miejsca - wszystkie zdarzenia rozgrywają się przed pałacem króla Teb, a wieści z pałacu przynosi posłaniec.Antygona może niewątpliwie stanowić przykład słusznego uporu i zaangażowania w sprawach dotyczących wiary, z którą związane jest życie codzienne.. Kreon jako najbliższy z żyjących krewnych Edypa, całkiem przypadkowo objął rządy w Tebach.. ,,Antygona'' Sofoklesa jest tragedią antyczną zawierającą uniwersalne prawdy i prowokującą do refleksji nad tym, co w życiu jest ważniejsze - rozum, czy uczucie.. Na wieść o tym jego syn Hajmon, który jest narzeczonym Antygony, jak i żona Kreona, Eurydyka popełniają samobójstwo.. Opisuje mu całe zajście, mówi iż przyłapał Antygonę na gorącym uczynku, gdy grzebała zwłoki brata.. Kreon chce poznać wszystkie szczegóły aby być pewnym co do winy dziewczyny.. Po jego śmierci wróciła do rodzinnych Teb, by z kolei oddać życie za wieczny odpoczynek brata.. Ogłoszenie przez Kreona Polinejkesa zdrajcą nie było wcale takie oczywiste, poza tym Kreon nie miał moralnego prawa tego robić.. Kreon chce poznać wszystkie szczegóły aby być pewnym co do winy dziewczyny.. Za ten postępek niezgodny z rozkazem króla Kreona Antygona zostaje skazana na śmierć.. Dla niej miłość do brata była najważniejsza.Uważam że Antygona jest mi bliższa, ponieważ podobnie jak dla niej najważniejszą wartością jest dla mnie rodzina i jej dobro.. Błysnął po trudach i znoju,Antygona - tytułowa bohaterka, córka narodzona z kazirodczego związku króla Edypa z Jokastą, która była jego matką (czego Edyp nie był świadomy - o ujawnieniu zbrodni Edypa - ojcobójstwa i kazirodztwa mówi inna tragedia Sofoklesa Król Edyp).. O czasie tragedii wnioskować można na podstawie pieśni Chóru (Parodos), który wykonuje hymn pochwalny na cześć wschodzącego słońca: "O słońca grocie, coś jasno znów Tebom.. Spowodowało to ciąg tragicznych wydarzeń: Antygona zostaje skazana na śmierć przez apodyktycznego władcę Teb.. Dowody wydają się być jednak niepodważalne.Zarówno "Antygona" jak i "Król Edyp" odnoszą się do mitu tebańskiego, opowiadającego historie rodu Labdakidów, rodu, na d którym wisiała straszna klątwa.. Tak Nie Podobne teksty:Na scenie pojawia się strażnik wraz z Antygoną.. Jej ciało zostało znalezione po cofnięciu zakazu i próbie uwolnienia jej przez Hajmona i Kreona.. Fabuła "Króla Edypa" kończy się w momencie, kiedy władca pojąwszy swój los, wiedząc już, ze straszna przepowiednia .Jesteś w: Ostatni dzwonek-> Antygona "Antygona" jako tragedia antyczna Sofokles w swoim utworze zastosował całkowicie schemat tragedii greckiej, zarówno w kwestii kompozycji, jak i konstrukcji.Dostosował dzieło do "poetycznych" reguł: zasady trzech jedności, decorum, zasady trzech aktorów, a tematykę zaczerpnął z mitów - mit o rodzie Labdakidów.Antyczna koncepcja tragizmu w "Antygonie" Sofoklesa.. Sadzie, że gdybym była na jej miejscu postąpiłabym tak samo jak ona, nie zważając na konsekwencje.Rozkaz ten wzbudzi³ w Antygonie oburzenie i wielk¹ nienawiœæ do króla.. W skalistym lochu zostawię żyjącą,Siostra Eteoklesa i Polinika, Antygona, przeciwstawiła się rozkazowi Kreona i pochowała zwłoki Polinika.. Wskazuje ją jako winowajczynię oraz oskarża o złamanie nakazu Kreona.. Na rozkaz króla pojmano "zdrajczyniê", jednak ona nawet nie próbowa³a wyprzeæ siê swojego czynu.. Należy stanowczo dążyć do osiągnięcia celu, ale powinno się także brać pod uwagę panujące powszechnie prawa i postępować według ustalonych reguł.. Opisuje mu całe zajście, mówi iż przyłapał Antygonę na gorącym uczynku, gdy grzebała zwłoki brata.. Została napisana i wystawiona w 443 r. p.n.e. w Atenach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt