Cechy klimatu polski sprawdzian

Pobierz

a) troposfera, jonosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera b) troposfera, stratosfera, magnetosfera, termosfera, egzosfera c) troposfera, mezosfera, ozonosfera, termosfera, egzosfera .Start studying Geografia Cechy klimatu Polski.. dużo opadów.. Oznacza to że nad po szaf naszego kraju docierają głównie wiatry z północnego zachodu i południowego zachodu.. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu elementów klimatycznych.. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, korzystając z mapy (zał.. Klimat Polski zaliczamy do typu przejsciowego wsrod klimatow cieplych strefy umiarkowanej.. Jeziora Test Wody podziemne Polski Test Morze Bałtyckie Test Gleby Polski Test Szata roślinna Polski Test Elementy antropologii Test Zróżnicowanie ludzkości Test Zróżnicowanie językowe ludności świata Test Zróżnicowanie religijne świataCechy klimatu Polski: duża zmienność pogody; występowanie 6 termicznych pór roku; przewaga wpływów wilgotnego powietrza morskiego na północy i zachodzie (mniejsze roczne amplitudy temperatur - klimat łagodniejszy);Przejściowość odpowiada za występowanie w Polsce sześciu klimatycznych lub tzw. termicznych pór roku.. Są to: przedwiośnie, wiosna, lato, jesień, przedzimie i zima.. Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego o cechach przejściowych.Konsekwencje takiego położenia: Polska znajduje się w strefie klimatów umiarkowanych, najdłuższy dzień latem na północy Polski [N], zimą na południu [S], górowanie Słońca zawsze zachodzi po stronie południowej [S], w Polsce obowiązuje czas środkowoeuropejski (zimą) i wschodnioeuropejski (latem), obszar Polski charakteryzuje się dużą zwartością.Jako najważniejsze cechy klimatu Polski należy wymienić: przewaga wiatrów z kierunku zachodniego dla całego terytorium Polski (ok. 60%); dni pochmurne w ciągu roku (średnio 120-160 dni, latem 15-30 dni, zaś w zimie — 45-65 dni);Zadanie w pierwszej części sprawdza, czy uczeń potrafi opisać charakterystyczne, główne cechy klimatu Polski..

Test dla tematu: Cechy klimatu Polski.

klimat umiarkowany przejściowy między typem morskim, a kontynentalnym ; średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5 0 C ( 6,5 0 C - 9 0 C) roczna amplituda temperatury powietrza zmienia się do 19 0 C na W do 24 0 C na NE;Scenariusz lekcji geografii - Cechy klimatu Polski Scenariusz lekcji geografii - Budowa geologiczna Polski Instrukcja wstawiania materiałów dydaktycznych do bloku tematycznego scenariusza lekcji z geografii na platformie Moodle .. przejściowość klimatu (położenie pomiędzy odmianą morską a kontynentalną) silne wiatry.. KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY MONSUNOWY (północna Japonia, Nizina Mandżurska)Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. -duży stopień zachmurzenia w południowej i północnej części kraju.. -duża zmienność z roku na rok.Najwazniejsze cechy klimatu Polski: - durza roznorodnosc i zmiennosc typow pogody z dnia na dzien - nie regularnosc przebiegu por roku - wystepowanie 6 por roku, przedwiosnia, wczesnej jesieni, zimy, lata, jesieni, wiosny - przewaga wiatrow zachodnich, latem - polnocno-zachodnich - w Tatrach - Halny , nad morzem - bryza - narastanie cech kontynentalnych z zachodu na wschod - srednie temperatury stycznia na zachodzie i nad morzem -1 na wschodzie -5 - srednie temperatury lipca nad morzem 17 na .Czynniki kształtujące klimat Polski: - położenie geograficzne - położenie w Europie - sąsiedztwo z Morzem Bałtyckim - występowanie łańcuchów górskich - napływ na Polskę mas powietrza Masy powietrza: - masy powietrza polarno-morskiego (60% dni w roku, masy te napływają z zachodu).Masy powietrza polarno-morskiego przynoszą nam zachmurzenie i opady deszczu w lato, przedzimie i przedwiośnie..

-przenikanie się cech klimatu kontynentalnego i morskiego.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Istota cechą klimatu polski jest przewaga wiatrów zachodnich.. Zadanie 16.. - masy powietrza polarno-kontynentalnego (30% dni w roku, masy te napływają z .Geografia VII-Cechy klimatu Polski DRAFT.. Odpowiedz, w którym z poni szych punktów warstwy uporzàdkowane sà prawid owo.. Przyporządkuj każdemu z czterech zaznaczonych na mapie (cyframi 1 - 4) obszarów, podane niżej cechy dotyczące klimatu i roślinności.Klimat jest to charakterystyczny dla określonego obszaru układ stanów pogody zaobserwowanych w okresie wieloletnim.. Sprawdź swoją wiedzę!Klimat Polski jest klimatem przejściowym między oceanicznym a kontynentalnym.. 30 seconds .Cechy klimatu Polski - Copy of Cechy klimatu Polski - Cechy charakterystyczne klimatu zwrotnikowego: - PASY UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI POLSKI1 Sprawdzian wiedzy i umiej tnoêci z dzia u Atmosfera i klimat Zakres podstawowy.. wg Cizmowska2017.są najbardziej charakterystyczną cechą klimatu w Polsce to strefy oddzielające masy powietrza o odmiennej charakterystyce (różniące się ciśnieniem, temperaturą i wilgotnością) Gwałtowna zmiana ciśnienia atmosferycznego: jest wynikiem opadów i silnych wiatrów utrudnia przemieszczanie się mas powietrza z obszarów zwrotnikowychTest Sieć hydrograficzna Polski Test Sieć hydrograficzna..

Temperatura i opady w Polsce.Przydatność 65% Cechy klimatu Polski.. Polski.

Środowisko przyrodnicze Polski - powtórzenie Ruletka.. Klasa 7 Polski Geografia.. Na tych terenach obserwuje sje też wiatry lokalne - bryze nad morzem, halny w TatrachCechy charakterystyczne klimatu Polski: zróżnicowanie rocznej amplitudy temperatury powietrza - najniższa jest na zachodzie kraju, gdzie zaznacza się silniejszy wpływ powietrza oceanicznego; w miarę przesuwania się na wschód roczna amplituda temperatury powietrza rośnie, co z kolei świadczy o zwiększającym się wpływie .Karta pracy do scenariusza lekcji 5 zawiera zadania, które mogą być wykorzystane w trakcie lekcji o klimacie Polski.. Jego podstawowymi elementami są: temperatura powietrza, wilgotność, zachmurzenie, opady, ciśnienie atmosferyczne, usłonecznienie oraz prędkości i kierunki wiatrów.. Najsilniejsze wiatry - góry i wybrzeża.. Każdy uczeń powinien znać te cechy, ponieważ żyje w tym kraju i na co dzień obserwuje zjawiska pogodowe i zauważa cechy klimatu.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Przejściowość klimatu Polski wyraża się w następujących cechach: mniejszych amplitudach rocznych temperatur na zachodzie kraju, a większych na wschodzie, co wskazuje na silne wpływy oceaniczne; niewielkich opadach, skoncentrowanych głównie w lecie, co jest cechą klimatu kontynentalnego; dużej zmienności pogody:odpowiedział (a) 09.01.2010 o 11:46..

Kolejne zakończenia zdań zawierają proste określenia dominujących cech klimatu: gorący ...Klimat Polski.

-występuje duża zmienność pogody z dnia na dzień.. wg Zdrojanka.. -przewaga wiatrów zachodnich.. wg Edytacepiga.. Średnia temperatura stycznia wyraźnie zmniejsza się z zachodu na wschód.. Do glownych czynnikow ksztaltujacych klimat Polski naleza: - polozenie w srednich szerokosciach geograficznych - usytuowanie w centrum Europy miedzy jej czescia zachodnia z silnie rozczlonkowana linia brzegowa, sasiadujaca z oceanem wraz z cieplym pradem zatokowym .KLIMAT UMIARKOWANY CIEPŁY PRZEJŚCIOWY (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś) ~ posiada cechy pośrednie pomiędzy klimatem umiarkowanym ciepłym morskim, a umiarkowanym ciepłym kontynentalnym.. województwa Polski Wykres z etykietami.. Atmosfera ma budow warstwowà.. wysokie temperatury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt