Budowa kwasów nukleinowych dna i rna

Pobierz

Zasady azotowe odpowiadających sobie nukleotydów obu nici łączą się ze sobą za pomocą wiązań wodorowych zgodnie z zasadą komplementarności.- Opisuje budowę chemiczną i strukturę kwasów nukleinowych (DNA i RNA) - Przedstawia proces kondensacji DNA prowadzący do powstania chromosomów - Nazywa typy morfologiczne chromosomów -De˛ niuje haploidalność i diploidalność - Podaje wartości diploidalnej liczby chromosomów człowieka, świni, bydła i psaBudowa i właściwości kwasów nukleinowych.. Kwasy nukleinowe to związki wielkocząsteczkowe które występują we wszystkich żywych komórkach głównie w postaci nukleoprotein (białka złożonego).. Budowa RNA składa się z nukleotydów, które łączą się ze sobą w nić.. podać jednostki strukturalneOgólne właściwości kwasów nukleinowych Kwasy nukleinowe (RNA i DNA) tworzą łańcuchy zbudowane z nukleotydów połą­ .. • Budowa chemiczna kwasów nukleinowych — nukleozydy, nukleotydy, postulaty Watsona i Cricka, struktury superhelikalne, DNA A, B, Z. Adenina i guanina są purynami, co znaczy, że ich struktura zawiera dwa połączone ze sobą pierścienie węglowo-azotowe.. by odżywić się mogło DNA i RNA.. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) zawiera kompletną informacje o budowie cząsteczek białek i RNA, które z kolei determinują kompletną strukturę i wszystkie funkcje komórek oraz całych organizmów..

Cała cząsteczka zbudowana jest z dwóch nici spiralnie okręconych wokół siebie tworzących podwójną helisę.

Cukier wchodzący w skład DNA to deoksyryboza.. Do zasad azotowych dołącza tu uracyl (U .1.Wprowadzenie stosunkowo krótkiego fragmentu kwasu nukleinowego w celu zablokowania ekspresji konkretnego genu.. ))Dwie cechy wspólne kwasów nukleinowych (DNA i RNA): a. zawierają cukier rybozę i cztery identyczne zasady azotowe b. zbudowane są z nukleotydów i mają postać podwójnej helisy c. zawierają cukier deoksyrybozę i są nośnikiem informacji genetycznej d. zbudowane są z nukleotydów a pojedynczy nukleotyd składa się z trzech elementówOto kolejny film z kursu "Komórka i składniki budulcowe".. Budowa DNA pojedynczy nukleotyd (jednostka,monomer) składa się z: 5 - węglowy cukier deoksyrybozaBudowa i funkcje kwasów nukleinowych DNA i RNA Autor: Karolina Marlęga Serwis chroniony prawem autorskim Cząsteczkę DNA tworzą dwa łańcuchy polinukleotydowe - nici DNA są ustawione względem siebie antyrównolegle, tzn. naprzeciwko końca 5" jednej nici znajduje się koniec 3" drugiej nici.. Cukrem, który wchodzi w skład nukleotydów RNA jest ryboza.. Cukry wchodzące w skład nukleotydów RNA jest jednak ryboza, A obok adeniny, guaniny i cytozyny występuje uracyl (U).Budowa kwasów nukleinowych DNA i RNA DNA i RNA są polimerami zbudowanymi z monomerów - nukleotydów..

Deoksynukleotydy zbudowane są z następujących zasad azotowych: adenina (A), tymina (T), cytozyna (C) i guanina (G) .

Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA ( retrowirusy) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej.. DNA budują .RNA - kwas rybonukleinowy.. Informację tą stanowi odpowiednia kolejność deoksyrybonukleotydów w łańcuchach DNA.. Natomiast cytozyna i tymina są pirymidynami i mają pojedynczy węglowo-azotowy pierścień.W skrócie Kwasy nukleinowe - DNA i RNA - to związki organiczne zbudowane z podjednostek zwanych nukleotydami.. Oprócz DNA w komórce występuje także RNA.. Informacja ta zapisana jest w postaci liniowej sekwencji zasad.W organizmach żywych występują dwa rodzaje kwasów nukleinowych: · kwas dezoksyrybonukleinowy (od ang. deoxyribonucleic acid - DNA) - którego składnikami są; o cukier - dezoksyryboza o zasady azotowe: adenina, cytozyna, guanina i tymina o reszta kwasu fosforowego · kwasy rybonukleinowe - (od ang. ribonucleic acid - RNA) których .Sprawdź czym się różni DNA od RNA: Zacznijmy może od wyjaśnienia tych skrótów.. duża złożona budowa; trwała struktura; zdolność do powielania z dużą dokładnością genetyka - nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmu inżynieria genetyczna - dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego..

• Cykl życiowy retrowirusów.Istnieją dwa rodzaje kwasów nukleinowych: kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA).

Jednostkacukrowaw)RNA)jest ryboza,)co)zresztąsugeruje)nazwakwasu.. • Funkcja DNA i różnych typów RNA.. Terminy te znane są niemal wszystkim, jednak nie każdy dostrzega różnicę, lub umie je poprawnie zdefiniować.. DNA posiada kompletny zestaw genów i tworzy materiał genetyczny komórki; w nim zawarte są instrukcje do syntezy wszystkich białek niezbędnych organizmowi do życia.Każdy nukleotyd w DNA zawiera jedną z czterech możliwych zasad azotowych: adeninę (A), guaninę (G), cytozynę (C) i tyminę (T).. RNA jestdługą nierozgałęzioną)makrocząsteczkazłożonąz nukleotydów)połączonych) wiązaniami)fosfodiestrowymi.. Jest to chemiczny związek organiczny, zlokalizowany głównie w jądrach komórek, cytoplazmie oraz w kapsydach w przypadku wirusów.Budowa chemiczna i struktura kwasów nukleinowych.. P.S: W 2:14 .informacyjny- informuje o kolejności aminokwasów w białkach (budowie białek) -kodujący RNA - w cytoplazmie łączy się z rybosomami i służy jako matryca budowy białek - przenosi informację genetyczną zawartą w DNA z miejsca jej przechowywania do miejsca syntezy białek rRNA rybosomalny- buduje rybosomy - występuje w komórkach w największej ilościWięcej informacji: Wykrywanie kwasów nukleinowych DNA RNA odczyn biala reakcja z orcyną Próby identyfikacyjne w chemii organicznej Próby jakościowe Kwasy nukleinowe chemia.Teoretyczne wprowadzenie z budowy oraz funkcji kwasów tłuszczowych budowa kwasów nukleinowych dna rna funkcje kwasów nukleinowych..

Każda nić zbudowana jest z pojedynczych "cegiełek" - nukleotydów.Budowa RNA Oprócz DNA w komórce występuje również kwa rybonukleinowy - RNA.

DNA ma postać prawoskrętnie skręconej spirali (helisa).. Nukleotyd jest zbudowany z reszty kwasu fosforowego (V), cukru - deoksyrybozy (w DNA) lub rybozy (w RNA) - oraz jednej zasady azotowej - adeniny, guaniny, cytozyny, tyminy (w DNA) lub uracylu (w RNA).Budowa przestrzenna kwasów nukleinowych Cząsteczka DNA zbudowana jest z dwóch łańcuchów polinukleotydowych biegnących antyrównolegle w stosunku do siebie (koniec 5′ jednego łańcucha leży naprzeciw końca 3′ drugiego łańcucha).. DNA - kwas deoksyrybonukleinowy - jest nośnikiem informacji genetycznej.. Monomery te połączone są wiązaniem 3'5'fosfodiestrowym.Kwasy nukleinowe DNA- kwas dezoksyrybonukleinowy i RNA- kwas rybonukleinowy występujące w komórkach mają za zadanie przekazywać informacje o tym jakie białka ma syntetyzować komórka.. Niebawem opublikujemy pozostałe, więc zasubskrybuj nasz kanał aby nic Ci nie umknęło.. Jego struktura odkryta została w 1954 r. przez dwóch uczonych: Jamesa Watsona i Francisa Cricka.. Już jest cały materiał z biologii, a dodatkowo kilka filmów z chemii ;)Fanpage na Facebook.monomer kwasu nukleinowego (nukleotyd) składa się z nukleozydu - czyli cząsteczki pentozy (dla rna rybozy, dla dna deoksyrybozy ), do której przyłączona jest, przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem n -glikozydowym zasada azotowa ( purynowa lub pirymidynowa) - oraz z reszty fosforanowej, przyłączonej do trzeciego oraz piątego atomu węgla dwóch …Budowa)RNA DNA=)))))A )G )T )C RNA=))))A )G )U )C Zasady)azotowe:)purynowe )pirymidynowe) 1.. Występują w niej naprzemiennie cząsteczki reszty kwasu fosforowego (V) oraz cukru.. Łańcuchy skręcają się wokół wspólnej osi, tworząc dwuniciową, zwykle prawoskrętną helisę.Budowa kwasów nukleinowych Zarówno DNA jak i RNA są chemicznymi nośnikami informacji genetycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt