Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego pdf

Pobierz

Zarówno plan jak i sprawozdanie pisałam wg starych paragrafów.May 20, 2022Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko ………………………………………………….. Chciałbym podkreślić trzy ostatnie słowa.. JEST TO TYLKO FRAGMENT SPRAWOZDANIA.. Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola rozpoczęłamOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Ebook z przykładowym sprawozdaniem pomoże osobom, które: nie wiedzą zupełnie, jak się zabrać za pisanie sprawozdania i nie rozpoczęły jeszcze swojej pracy.. WSTĘP Ogólne informacje na temat przebiegu stażu.May 22, 2022Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela dyplomowanego może być albo negatywna, albo pozytywna.. Starałam się sprostać wymaganiom, które nałożyłam na siebie w planie rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - NAZWA SZKOŁY - STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU CZAS TRWANIA STAŻU Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam … w …., który trwał w tej placówce do ….5 days agoKilka słów o sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu..

Puck Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego Renata Olszówka.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825), zgodnie z planem rozwoju przedszkola,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: mgr Gabriela Jasińska- Duda MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU: Miejskie Przedszkolu nr 7 im.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Miejsce pracy …………………………………………………….. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego Rozpoczęcie stażu: 3 września 2018Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.III.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)..

Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.

DamasławekDec 1, 2021Jest on przydatny dla osób, które staż na dyplomowanego rozpoczęły 1 września 2018 r. lub później.. Tarnów Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Anita Stefańska.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy 2.Jan 25, 2021Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. 2 pkt.1 Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniachzawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.May 1, 2022Staż na nauczyciela dyplomowanego odbyłam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy ( 1.09.2003 - 30.05.2006).. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i .stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:Jednym słowem - ten wzór może pomóc wszystkim nauczycielom w trakcie dyplomowania..

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Olga Fikus.

Nasze dokonania spoza stażu i w czasie jego trwania opiszemy dla komisji i zamieścimy w części "B".kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem; .. w formacie pdf u Podsumowując: sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego piszemy według planu rozwoju zawodowego - i tylko za okres stażu (grupa A według rozporządzenia z 2013 r., grupa B z 2019 r.); część dokumentacji .Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego pisałam w tabeli.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r. 2 .. Ocenie nie podlega jednak sposób spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela, lecz zakres realizacji zadań określonych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 01.09.2017 - 17.04.2020 Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej i wymagającej pracy..

Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam w 2001r.

już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie; M. Montessori w Sochaczewie Terminarz; 1.. 10 ustawy z dnia 26 .Jun 17, 2022SPOSÓB realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z przyjętymi zadaniami do realizacji w okresie stażu.. i ukończyłam w 2005r.. Tabela składała się z 4 kolumn (paragraf, zadania, forma realizacji, czas).. § 7 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt