Program usuwanie folii rolniczych

Pobierz

Maksymalny poziom dofinansowania do 500 zł/tona.. Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.NFOŚiGW uruchomił pilotażowy program, aby rozpoznać problem zagospodarowania folii rolniczych oraz wypracować optymalne warunki dla przyszłego, całościowego systemu ich usuwania.. Wnioski o dofinansowanie można składać w Mazurskim Związku Międzygminnym- Gospodarka Odpadami.". Szanowni Rolnicy Gminy Domaniów, Wójt Gminy Domaniów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nowe Miasto dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" program nie będzie realizowany.. Rząd tego nie wyklucza, ale chce wprowadzi nowy podatek od plastiku.Program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Komunikaty i Ogłoszenia Wójt Gminy Żegocina informuje, że istnieje możliwość złożenia przez Gminę wniosku do programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" realizowanego .Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym..

Czy są szanse na kolejne dotacje na usuwanie folii rolniczych z gospodarstw?

Budżet naboru wynosi 25 mln złotych.28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu (1) priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Jak podkreślał ogłaszając nowy nabór w programie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, rośnie znaczenie rolników i wsi, jeśli chodzi o ochronę klimatu.. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "big bag".Usuwanie folii rolniczych - program pomostowych.. Wiele gmin zwraca uwagę na istotne problemy z wdrożeniem programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.. Powyższy program zakłada .Program usuwania folii rolniczej 06 Sierpień 2021 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: "Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"..

Były dotacje na ich utylizację, ale był to program jednorazowy.

Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie od 28 czerwca do 15 września br.. W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników.29 październik 2019 13:13.. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "big bag".. Przewiduje on jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy .Informujemy, że Urząd Gminy w Izbicku zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Wniosek, regulamin oraz niezbędny formularz dot.Wójt Gminy Dębowa Kłoda informuje, iż Gmina Dębowa Kłoda przystąpi do ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".Program usuwania folii rolniczych..

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

« Szanowni Państwo, ZARZĄDZENIE NR 71.2021 Wójta Gminy Miłki z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych i działkowych, upraw polowych, terenów zielonych, napełniania basenów przydomowych itp. ».Program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ma na celu m.in. rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.. Rolnicy z terenu gminy Ludwin zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag powinni .Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów z tworzyw sztucznych z gospodarstw rolnych ma objąć całą Polskę.. Ma to rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy recyklingowe.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" - mówi Klaudia Małek z Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.W związku z tym Gmina zamierza złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie.Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym..

Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski zaznaczył, że ogłaszany program jest programem pomostowym.

"Chcielibyśmy, aby w przyszłości został on zastąpiony programem docelowym, jakim będzie wykorzystanie mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.. Samorządy z różnym zapałem podchodzą do udziału w tym programie, ponieważ obawiają się dodatkowych kosztów, które musiałyby pokryć z własnych .Chodzi o program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Minister środowiska zapowiedział, że dotacje na ten cel wyniosą 100 mln złotych.. Celem programu jest rozwój metod skutecznego usuwania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym.W związku z tym uruchomiony został program priorytetowy NFOŚiGW pn.: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowany w latach 2019-2020.. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.Chodzi o program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. Beneficjenci: Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów 28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".. z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.. Do dofinansowania kwalifikują się koszty zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu "big bag".Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" skierowany jest do nieograniczonej liczby rolników (mikro-, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom), a wsparcie dotyczy zwolnienia rolnika z jego obowiązków dotyczących zagospodarowania wytworzonych odpadów, toteż każda inna kwalifikacja pomocy .Gmina Miłki > Aktualności > Program usuwania folii rolniczej 2021 - 2022.. Burmistrz Gminy Kłecko w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem dotyczącym "Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" informuje, że Gmina Kłecko zamierza przystąpić do powyższego programu.Foliowe odpady to duży problem dla rolników.. Wskazywał, że producenci rolni muszą znaleźć równowagę .Wsparcie z programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.. Redakcja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt