Historia nowożytnej administracji uj egzamin

Pobierz

AkceptujęDzieje historii sztuki w Polsce (prehistoria, starożytnictwo, rola Komisji Historii Sztuki AU i pierwszej katedry na UJ; poszczególne środowiska badawcze).. W latach studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.Po ukończeniu studiów związała się z Wydziałem Prawa i Administracji UJ: do 1994 pracowała w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (asystent stażysta, asystent, starszy asystent), w latach w Katedrze Historii Prawa Polskiego UJ (starszy asystent, adiunkt, adiunkt .egzamin ustny z Historii ustroju i administracji ziem polskich (do XVIII w.). Grupę przedmiotów obowiązkowych na kierunku administracja - studia jednolite-stanowią: 1) na roku I - 8 przedmiotów: a) wstęp do prawoznawstwa - przedmiot jednosemestralny b) logika - przedmiot jednosemestralny c) prawo konstytucyjne - przedmiot dwusemestralny d) historia administracji nowożytnej - przedmiot jednosemestralnyEgzamin w Zakładzie Historii Średniowiecznej Powszechnej dr Rafał Niedziela Rządzący i rządzeni w nowożytnej Europie 24,25,26 czerwca Zapisy przez USOSweb sala 105 Zapisy przez USOSweb prof. dr hab. Andrzej Nowak Historia myśli politycznej 4 września, środa, godz. 18:00 sala 303 dr hab. Adam Perłakowski Rzeczpospolita w systemie mocarstw Wyniki egzaminów w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej..

historia XX w.Egzaminy w przewodzie doktorskim.

II.Gospodarka nieruchomościami: Terminy w sesji (dla administracji stacjonarnej oraz niestacjonarnej): 2 lutego 2021, g. 18.00..

Czas trwania egzaminu 60 minut.

Zjazd katedr.. 10 września godz. 10-13 .. Wstęp do historii sztuki, pod red. P. Skubiszewskiego, PWN, Warszawa 197329 stycznia 2020 r. (środa) 31 stycznia 2020 r. (piątek) 4 lutego 2020 r. (wtorek) 20 lutego 2020 r. (czwartek)ABY ZDAĆ EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ODPOWIEDZI NA 60 PYTAŃ WG PODANEJ PONIŻEJ LISTY I UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA WYLOSOWANE NA EGZAMINIE PYTANIA PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.. Administracja I stopnia - stacjonarne.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.. Informacje i aktualności.. 12- Dziekanat Administracji będzie czynny dla studentów niestacjonarnych w soboty od godz. 9.00 - 12.00 w następujących terminach:Na stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności ..

Wyniki wszystkich egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę są dostępne na stronie .

9 września godz. 9.00-11.00 .. Administracja ziem polskich pod okupacją radziecką i niemiecką .Joanna Bar HISTORIA ADMINISTRACJI (egzamin) I. Uzupełnij zdania: Brak ścisłego podporządkowania urzędów niższego stopnia; rozłożenie uprawnień decyzyjnych pomiędzy władze centralne i terytorialne (samorządowe) oznacza realizację administracyjnej zasady.decentralizacji.Exam 12 June 2016, questions and answers Historia administracji Administracja - do sesji Inne powiązane dokumenty Kanon-Pojęcia podstawowe J. Słowacki - wiersze - Romantyzm Fredro - śluby panieńskie H J P - Teoria literatury Exam 12 June 2016, questions and answers Exam 7 June 2017, questions and answersStudia niestacjonarne.. Terminy zajęć .. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.UJ Wykład epokowy II rok - Historia starożytnej Grecji WH.IH.UD.15.1c (studia II st) 6 lutego godz. 11:00 pok.. Problematyka wykładu z Historii nowożytnej administracji (prawo stacjonarne i niestacjonarne) Cechy charakterystyczne administracji.. 33 dr hab. Jarosław Stolicki, prof. UJ Wykład epokowy II rok - Historia nowożytna Polski 29 stycznia godz. 12.00 oraz 21 lutego godz. 12.00. prof. dr hab. Stanisław Sroka dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ Egzamin z historii .Testy z historii administracji w załączniku..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Program obowiązujący od 1 października 2013 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 r.Egzamin odbędzie się na platformie Pegaz - egzaminy ().. 9 lutego 2021, g. 18.00.. Informacje i aktualności.. 10 września godz. 9-10 .. W związku ze zmianą organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wynikającą z wprowadzonych na Uczelni regulacji związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu .Egzaminy.. Na stronie znajdą Państwo aktualności z życia Katedry, informacje o prowadzonych w niej badaniach naukowych, pracownikach i współpracownikach Katedry, harmonogramy, informacje oraz materiały dotyczące prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych.Egzaminy.. Sprawdzenie prac odbywa się w czasie dyżurów pracowników katedry.Witamy na stronie internetowej Katedry Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. 3 września godz. 10-13.. Dziekanat czynny: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 11.00-14.00, piątek w terminach zjazdów 11.00-15.00 Grażyna Mączyńska tel.. W tygodniu następnym po każdym egzaminie jego uczestnicy mają prawo sprawdzenia w katedrze swoich prac egzaminacyjnych.. Historia średniowiecza: 1 września godz. 10:00 (przystąpienie do egzaminu po uprzednim kontakcie z tutorem) historia nowożytna: 2 września godz. 9.00-11.00.. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.Egzamin z taktyki kryminalistycznej Forma: egzamin ustny (3 pytania związane z tematyką wykładu), czas: około 10 minut Miejsce / wymagania techniczne: na platformie MS Teams zgodnie z wymaganiami w Zarządzeniu nr 3/XI/2020 Dziekana WPiA UJ z dnia 30 listopada 2020 r., konieczne posiadanie dostępu do kamerki i mikrofonu w trakcie egzaminuŻyciorys.. Dostęp do indywidualnych wyników studenta odbywa się po zalogowaniu przy pomocy własnego loginu i hasła dostępowego do systemu USOSWEB.Historia nowożytnej administracji: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wydział Prawa i Administracji Katedra Historii Prawa Polskiego Zakład Historii Administracji i Myśli Administracyjnej: .. Administracja II stopnia - niestacjonarne.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Administracja I stopnia - niestacjonarne.. Literatura podstawowa: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.. Programy studiów z poprzednich lat.. Zasada resortowości; .. Termin w sesji poprawkowej (dla administracji stacjonarnej oraz niestacjonarnej): 22 lutego 2021, g. 18.00dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ Historia powszechna XX wieku WH.IH.UD.18/19.10a 1 lutego 2021 i 4 lutego 2021 - egzamin ustny w MS Teams od 10.30 online dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ Historia społeczna Bałkanów - wybrane zagadnienia WH.IH.DL.17.10.14 3 lutego 2021 i 10 lutego 2021 - egzamin ustny w MS Teams od 11.00 onlineEgzaminy w przewodzie doktorskim.. Administracja II stopnia - stacjonarne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt